• alt

  UNIVERZITET U NOVOM SADU

  Prvi korak ka stvaranju Univerziteta u Novom Sadu načinjen je 1954. godine osnivanjem Filozofskog i Poljoprivrednog fakulteta koji su tada bili u sastavu Univerziteta u Beogradu sa ukupno 500 studenata. Pet godina kasnije, 1959, otvaraju se novi fakulteti u Vojvodini koji će 1960. omogućiti formiranje Univerziteta u Novom Sadu. Tada su osnovani Tehnološki i Pravni fakultet a zatim Medicinski, Mašinski i Ekonomski fakultet. Univerzitet u Novom Sadu zvanično je osnovan 28. juna 1960. godine, Ukazom o proglašenju Zakona o osnivanju Univerziteta koji je donela Narodna skupština Narodne Republike Srbije...

 • alt

  DANAS

  U sastavu Univerziteta u Novom Sadu nalazi se 14 fakulteta i 2 naučna instituta. Na Univerziteta studira 41.477 studenata na I stepenu studija i 6.333 studenta na II i III stepenu studija i to na 353 studijska programa. Na Univerzitetu radi je 4.887 zaposlenih od čega 3.596 nastavnika, saradnika i istraživača.
  2013. godine završena je Centralna zgrada Rektorata.

 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt

Alumni Univerziteta u Novom Sadu okuplja na principu dobrovoljnosti sve bivše studente, nastavnike, saradnike i prijatelje Univerziteta u Novom Sadu radi negovanja i održavanja odnosa sa Univerzitetom u cilju upoznavanja, praćenja i učestvovanja u dešavanjima na Univerzitetu i trajne saradnje. Osnovni ciljevi Alumni udruženja Univerziteta su:

• trajno unapređivanje i razvijanje odnosa Univerziteta sa bivšim studentima, nastavnicima, saradnicima i prijateljima Univerziteta, na obostrano zadovoljstvo,
• jačanje imidža i reputacije Univerziteta kroz povezivanje i razvijanje odnosa sa pojedincima i organizacijama iz okruženja, koje dele zajedničke vrednosti sa Univerzitetom i zainteresovani su za dobrobit, jačanje i razvoj Univerziteta,
• organizacija, podrška u organizaciji i učešće u realizaciji stručnih skupova, svečanosti i drugih formalnih događaja na Univerzitetu, kao i organizovanje druženja i drugih vidova međusobnog povezivanja, i formalne i neformalne saradnje između članova,
• podrška realizaciji misije i vizije Univerziteta uz jačanje uloge i značaja Univerziteta u društvu.

Aktivnosti alumnija Univerziteta u Novom Sadu mogu obuhvatiti: organizovanje tribina, debata, okruglih stolova i drugih vidova razmene mišljenja, predavanja, prezentacija i drugih vidova edukacije, kulturno-umetničkih i sportsko-rekreativnih manifestacija, prezentacije najbolje poslovne prakse i uspešnih ideja, prenošenje profesionalnih iskustava uspešnih i eminentnih članova Udruženja i karijerno obrazovanje/savetovanje studenata, ostvarivanje zajedničkih programa sa preduzećima i preduzetnicima, organizaciju letnjih škola i specijalističkih kurseva za studente i druge zainteresovane članove, kao i mnogobrojne druge aktivnosti.

Unapređenje aktivnosti Alumni udruženja Univerziteta u Novom Sadu podržano je kroz projekat "Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher Education Society Cooperation" - INTERFACE, finansiran iz programa Tempus Evropske unije.

Tempus INTERFACE